Miljöfördelar

Kleenoil är filtret som renar oljan i dina fordon. Till skillnad från fordonets vanliga oljefilter, som rensar bort partiklar i storleken 25–30 μm, renar Kleenoil oljan från partiklar ner till 1 μm. Filtret eliminierar både sot och smuts som bilens vanliga filter släpper igenom. Detta sker via en bypassfiltrering och innebär att du istället för att byta olja kan fortsätta att köra med samma – upp till fyra gånger så lång tid. En renare olja ger förutom en minskad oljeförbrukning ett minskat motorslitage. Bland annat minskas friktionen i motorn och smörjningen av motorn blir bättre, vilket i sin tur kan leda till en minskad bränsleförbrukning.

Historien om Kleenoil började för snart hundra år sedan, då det amerikanska försvaret behövde hitta ett sätt att få fordon i fält att hålla längre utan att behöva byta olja så ofta. Resultatet blev ett effektivt renande filter som numera används av flera stora maskin- och transportföretag världen över.

Vi som säljer Kleenoil i Sverige är Maskinsupport Europa AB. Vi arbetar under parollen ”smart teknik för maskin och underhåll”. Våra kunder är företag som måste förlita sig på fungerande fordon och maskiner i sin dagliga verksamhet, och där oljeservicen står för en stor kostnad. För er är installationen av Kleenoil en liten insats som ger stora besparingar.

Miljöargument

  • Ett minskat antal oljebyten, och därmed minskad förbränning av spillolja, leder till minskade utsläpp av svaveloxider och en minskad miljöbelastning.
  • Studier visar att om filtret används under ett år, och bränsleförbrukningen då minskas med 1 procent, skulle det ge en energibesparing samt minskning av koldioxidutsläpp som motsvarar 30 mils bilkörning.
  • Användning av Kleenoil minskar motorslitaget och kan förebygga tekniska problem som uppmärksammats vid användning av biobränslen. Detta gör Kleenoil till en fördelaktig produkt ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • I ett ordinarie motorfilter är filtreringsgraden cirka 25–30 μm beroende på fabrikat. Kleenoil har en filtreringsgrad på 1–25 μm, vilket gör oljan mycket renare och minskar friktionen i motorn, som i sin tur kan leda till en lägre bränsleförbrukning.

Miljöbedömning av Kleenoil

Här kan du ladda ner en miljöbedömning av Kleenoil gjord 2011 av Jegrelius – institiutet för tillämpad grön energi.

Miljöbedömning Kleenoil