Företaget

Maskinsupport Europa AB erbjuder flera verktyg för att finna ef­fektivare sätt att sköta underhåll och samtidigt minska era kost­nader utan stora investeringar. Företaget är nybildat (2011) för att utveckla system och kringtjänster kring by pass-filtren. Själva verksamheten startades 1991 i Ytterhogdal, Härjedalen. Vår mål­sättning är att förse den svenska marknaden med by-pass filter och produkter inom främst fordon – maskiner – industri med kostnadseffektiva lösningar för filtrering av oljor.

Vi samarbetar idag med flera stora aktörer, kontakta oss för referenser.

Metoden finns representerad i följande länder: Canada, USA, Sydafrika, Australien, Indien, Malaysia, Sverige, Tyskland, Frankrike, Holland, Irland.

INTRESSANTA FAKTA

Vår teknik för att rena olja utvecklades ursprungli­gen av amerikanska försvaret på 1930-talet för att för­bättra driftsäkerheten på bandvagnar i öknen.