Ren vinst!

Ren olja sparar både utrustning och pengar.

Välkommen till vår hemsida!
Här han du beställa filter och tillbehör i shoppen.

Löpande Oljeanalys

Basen i ett förebyggande underhåll.

Bättre filtering av olja m.m

Med Kleenoil-filter från Maskinsupport

Lägre servicekostnader

Spara både pengar, arbete och miljö

VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

OLJERENARE OCH FILTER

Kleenoils oljereningssystem ”by-pass” kan appliceras på både motorolje- och hydrauliksystemet, då som två separata filter.

MONTERING

Maskinsupports oljefilter har installerats i 1000-tals fordon/maskiner i Sverige, både som standard och som eftermontage.

OLJEANALYS

Oljeprover kan användas för flera olika ändamål utöver en första ”diagnos”. De kan göras regelbundet för att verkligen ge en heltäckande bild av företagets fordon/maskiners behov av motor- och hydraulikolja.

Nyheter

Ny man på kontoret i Östersund

Från Juni i år så arbetar Martin Bengtsson hos oss i Östersund och han kommer sköta lager och administration samt även göra oljeanalyser. martin.bengtsson@maskinsupport.se Vi hälsar Martin hjärtligt välkommen.

Ny-gammal säljare på fältet.

Stefan Morell har arbetat till och från under några år och kommer nu in som mer permanent tillskott på fältet. Stefan har en bakgrund inom elektronik och marina miljöer och ser framtiden ljus för Kleenoil och Kleenfuel inom framförallt detta område. Stefan når du på...