Referenser

Här kan du läsa om olika företag som använder sig av Maskinsupports produkter och tjänster.

Du är förstås varmt välkommen att kontakta oss direkt för att få veta mer kring någon speciell appplikation. Kontakta din närmaste återförsäljare eller oss på Maskinsupport.

VISSTE DU ATT?

Den världsbekanta båten Time Bandit från TV-serien ”Deadliest catch” är utrustad med Kleenoil-filter. De extrema väderförhållandena i de arkiska vattnet ställer de allra högsta kraven på att motorer och övrigt maskineri verkligen fungerar!

Se bilder på Time Bandit nedan.

Cargotec – Standardinstallation i container- och gaffeltruckar

Namn/befattning: Karl-Åke Andersson, konstruktör
Företag/ort: Cargotec, Lidhult
Antal maskiner/fordon med oljefilter: Installerat som standard i ca 3000 container- och gaffeltruckar som används t ex i hamnar, järnbruk och stenbrott
Typ av filter: Inbyggda hydraulikfilter
Kund hos Maskinsupport (och Kleenoil) sedan 2004

Vad var anledningen till att ni investerade i er första/era första oljefilter?
Vi ville uppnå bättre renlighet och bli kvitt vatten i oljan.

Har förväntningarna ni hade då uppfyllts?
Ja, det har fungerat bra. Om man testar oljan efter 100 driftstimmar så är ca hälften av partiklarna borta.

Har det blivit några andra effekter utöver detta?
Maskinerna har blivit driftsäkrare och vi har också färre reklamationer på vissa detaljer.

Hur många oljebyten har ni per år med filter och hur många hade ni tidigare?
Det är väldigt olika beroende på var maskinerna används och vilken driftstid de har. Vi rekommenderar oljebyte efter ca 2000 timmar. Det är förstås respektive entreprenör som avgör, men min uppfattning är att allt fler använder sig av oljeprov för att testa när oljan behöver bytas. Det handlar ju om upp till 700-800 liter olja varje gång så det är oerhört dyrt att göra det i onödan!

Kan du göra en bedömning av vad oljefiltren betyder för er verksamhet totalt sett?
Det är klart att maskinerna fungerar bättre med renare olja.

Vad har du för uppfattning om Maskinsupports kundsupport och service?
Jag har mest haft kontakt med Roger Lindén i Ytterhogdal och det har fungerat utan bekymmer.

Har du några önskemål på förbättringar/förändringar av produkten eller i övrigt när det gäller Maskinsupports erbjudande?
Det skulle vara bra om man kunde förändra konstruktionen kring fastsättningen av filtret. Vi kan inte använda den standardlösning som finns och har fått göra en egen lösning. Den borde gå att göra enklare.

Keolis – Fasta filteranläggningar och motorfilter

Namn/befattning: Lars Holgersson, teknikchef
Företag/ort: Keolis Sverige AB, driver busstrafik i ett flertal städer och län med totalt ca 2000 bussar
Antal maskiner/fordon med oljefilter: Fasta filteranläggningar vid sju depåtankstationer samt installerat motorfilter i tre bussar
Kund hos Maskinsupport (och Kleenoil) sedan 2010

Vad var anledningen till att ni investerade i er första/era första oljefilter?
Vi hade bekymmer med driftsäkerheten gällande de bussar som går på biodiesel i Göteborgsområdet. De inbyggda standardfiltren satte igen efter alldeles för få mil. Vatten i bränslet var en av faktorerna och när vi kom i kontakt med Kleenoil-filtren såg vi en möjlig lösning på problemet. Vi installerade fasta filteranläggningar på några depåtankar. Dessutom monterade vi in extra by pass-system i tre bussar.

Har förväntningarna ni hade då uppfyllts?
Absolut. När det gäller tankfiltren fick vi genast positiva effekter och ökad driftsäkerhet. Sedan dess har vi installerat samma filter på fler tankställen och det har blivit en standard även för kommande tankbyten. När det gäller filtren i bussarna har vi inte samma påtagliga resultat, men det är mer ett test som vi utvärderar på lite längre sikt. Förhoppningen är att det ska ge lägre kostnader för service och underhåll.

Har det blivit några andra effekter utöver detta?
Vi har lärt oss mycket om olika kvaliteter av biodiesel, det kan vara lite snårigt med samma namn på flera olika produkter. Vi har nu bytt till en bättre kvalitet, vilket också ger positiva resultat.

Hur många oljebyten har ni per år med filter och hur många hade ni tidigare?
Det är lite svårt att bedöma eftersom vi inte använt filtren så länge men effekten är klart märkbar.

Har ni testat er olja via oljeanalystjänsten?
Oljeanalyser har varit en viktig del i hela arbetet och vi har gjort ett stort antal analyser från bränslet i bussarna. Numera genomför vi regelbundna analyser och kommer eventuellt att öka detta ytterligare.

I så fall, vad har analysen betytt för er?
Det är ett väldigt bra verktyg för att hålla koll på bränslets kondition. Det ger oss också fakta att fatta beslut utifrån, dvs det är inte bara något som någon tror och tycker. Med hjälp av analyserna kan vi också avgöra om vi har rätt serviceintervall. Oljeanalyser bidrog vidare till ett mer komplett beslutsunderlag när vi skulle upphandla en busspark. Med hjälp av analyserna kunde vi i detalj avgöra vilket skick bussarna var, vilket var mycket positivt vid upphandlingen.

Kan du göra en bedömning av vad oljefiltren betyder för er verksamhet totalt sett?
För oss är det helt avgörande att bussarna rullar så de betyder mycket för att säkerställa driften. Totalt har vi ca 200 bussar som drivs med biodiesel. Över huvud taget handlar det fullt ut om miljöbränsle vid alla upphandlingar i vår bransch.

Vad har du för uppfattning om Maskinsupports kundsupport och service?
De gör ett bra jobb och har svarat upp fint mot våra behov.

Har du några önskemål på förbättringar/förändringar av produkten eller i övrigt när det gäller Maskinsupports erbjudande?
Nej, men kanske ett råd. Det är viktigt att finnas till hands med service och eftermarknad nära kunderna när marknaden växer. Inte minst gäller det kunder som vi där det handlar om timmar, inte dagar! Keolis har utvecklats väldigt snabbt de senaste åren så vi vet allt om växtvärk!

Rottne Industrier – Standardinstallation av hydraulikfilter i skogsmaskiner

Namn/befattning: Jan-Åke Björck, Inköpsansvarig.
Företag/ort: Rottne Industrier, Rottne
Omsättning: Ca 400 milj kr/år
Antal maskiner/fordon med oljefilter: ca 1500
Typ av filter: Standardmontering av oljefilter för hydraulik i skogsmaskiner
Kund hos Maskinsupport (och Kleenoil) sedan 1994

Vad var anledningen till att ni investerade i er första/era första oljefilter?
Vi var ute efter en lösning för att rena hydraulikoljan från i första hand vatten. Vi började testa olika alternativ och har sedan 1990-talets slut monterat Kleenoil-filter som standard för hydrauliksystemen i våra skotare och skördare.

Har förväntningarna ni hade då uppfyllts?
Absolut. Reningen fungerar mycket effektivt på även rostpartiklar och andra partiklar i hydraulsystemet. Det minskar våra kunders behov av oljebyte och de får mycket bättre kontroll.

Har det blivit några andra effekter utöver detta?
Att vissa försäkringsbolag erbjuder lägre premier för dem som har våra maskiner med oljefilter är ju positivt.

Har ni även installerat oljefilter för motorolja?
Vi testar för närvarande filter för motorolja, och det går mycket bra.

Har ni testat er olja via oljeanalystjänsten?
Ja, detta ingår nu i testerna för motorolja.

I så fall, vad har analysen betytt för er?
De ger besked om hur utfallet blir i de olika testsituationerna.

Kan du göra en bedömning av vad oljefiltren betyder för er verksamhet totalt sett?
Det är klart att det är ett säljargument och något som bidrar till att våra maskiner får en hög driftsäkerhet. Tyvärr är det nog inte alla kunder som förstår hur bra det är. Vi har också eftermarknadsförsäljning av filterinsatser och tillbehör som kan beställas via vårt system. Dessa kit är märkta med vår logo.

Vad har du för uppfattning om Maskinsupports kundsupport och service?
Vi har sedan vi började med dessa filter samarbetat med ett lokalt företag från Kalmar Allan Gyllenlind AB, som är återförsäljare av Kleenoils produkter och gör så även idag. Sedan har vi också direktkontakt med Maskinsupport och tycker att det fungerar mycket bra.

Har du några önskemål på förbättringar/förändringar av produkten eller i övrigt när det gäller Maskinsupports erbjudande?
Egentligen inte. Det allt ökande fokus på miljötänkandet genomsyrar hela vårt sortiment och där är ju oljefiltrering en viktig del. Att vi sedan är en helsvensk skogsmaskintillverkare och har egna resurser för allt från konstruktion till eftermarknad gör att vi har full koll på hur marknaden utvecklas och snabbt kan ställa om oss efter ändrade förutsättningar. Vi vet vilka konsekvenser ett stillestånd, där hydrauliken inte fungerar, innebär för våra kunder.

Sjöfartsverket – filterinstallation i lotsbåt

Vad var anledningen till att ni investerade i ert oljefilter?
– Vi ville testa hur ett oljefilter från Maskinsupport skulle fungera för oss i marin miljö.

Har förväntningarna ni hade då uppfyllts?
– Absolut, vi har redan fördubblat gångtiden mellan oljebyte, eventuellt kan den bli tredubblad och då är investeringen betald redan vid första oljebytet.

Har det blivit några andra effekter utöver detta?
– Redan tidigt kunde vi se att den nya oljans kondition klart förbättrades efter en tid med rening via Kleenoilfiltret.

Har ni investerat i ytterligare oljefilter sedan dess?
– Vi planerar nu att installera ett likadant Kleenoil-filter i en systerbåt i Vänern.

Har ni testat er olja via oljeanalystjänsten?
– Vi skickar olja för analys med 200-250 drifttimmars mellanrum både till vår oljeleverantör och till Maskinsupports lab. Vi är mycket nöjda med den rapportering som kommer från Maskinsupports labb. Resultaten presenteras väldigt överskådligt och tydligt.

I så fall, vad har analysen betytt för er?
– Vi får en bra bild över oljans egenskaper och ser när det blir dags att byta olja.

Några andra effekter av vad oljefiltret betyder för er verksamhet totalt sett?
– Det förlängda intervallet mellan oljebyte betyder att det går längre tid mellan själva bytet av olja som är bökigt och smutsigt. Kostnaden för destruktion minskar också, sett till antal gångtimmar.

Vad har du för uppfattning om Maskinsupports kundsupport och service?
– Samarbetet med Maskinsupport har fungerat kanonbra, har vi frågor får vi bra support.

Har du några önskemål på förbättringar/förändringarav produkten eller i övrigt när det gäller Maskinsupports erbjudande?
– Det enda vi har att anmärka är att pumpen har en något hög ljudnivå, men det lär ska finnas nya pumpar som knappt hörs alls.