Guider och exempel

Här finns lite guider och exempel på hur bl a en analysrapport kan se ut och hur man använder databasen.

En guide hur man använder Web Check, den digitala databasen, samt en lite guide till hur oljeanalyser fungerar.

Förstå din analysrapport (pdf)

 

Diagrammet visar hur oljans kvalitet påverkas med monterat Kleenoil-filter (övre kurvan) i förhållande till hur den påverkas utan filter (nedre kurvan). Oljans originalkvalitet är normalt 18/12, vilket enligt diagrammet innebär att oljan precis befinner sig inom acceptabel kvalitetsnivå för de enklaste applikationerna. Med Kleenoil-filter förbättras oljans kvalitet initialt för att sedan ligga på en jämn och hög nivå. Utan filter försämras kvaliteten direkt när vatten och övriga partiklar ökar i omfattning.
Texterna i diagrammet avser önskvärd oljekvalitet för olika typer av applikationer.

Tabellen nedan visar hur många partiklar, större än 5 micron, respektive större än 15 micron, som finns i 100 ml olja vid de olika ISO-kvaliteterna.