Montering

Maskinsupports oljefilter har installerats i 1000-tals fordon/maskiner i Sverige, både som standard och som eftermontage. Det används också i ett flertal an­dra länder. En normal installation utförs enkelt på från en timme i väldigt enkla fall till ca 4-5 timmar i svårare fall, allt beroende på maskin och applikation. Ett filterbyte tar ca 5 minuter att genom­föra.

Mer om montering

Här är några principskisser avseende montering av våra Kleenoil-filter för olika typer av maskiner och fordon. För mer information se övriga principskisser eller kontakta oss.

Så här ser motorinstallationen av Kleenoil-filtret ut.
Kleenoil i Storbritannien har genomfört en installation av både bränsle- och oljefilter i ett antal Volvo B7-bussar som ägs av företaget Arriva Bus Ltd. Redan dag 1 reducerades utsläppen med 10% och företaget räknar också med att komma tillrätta med problem med sot och andra föroreningar som ger ökat slitage på motorerna liksom att minska kostnaderna för underhåll.