Produktsortiment

Bränslerening

Att det finns nya problem med det bränsle vi använder idag har inte gått någon förbi. Miljöbränslet som blandas i dieseln har alla förutsättningar att skapa bakterier, alger och svamp och detta ger stora driftstörningar. Även ren, oblandad diesel har problem med förvaring, transport och hantering så extra rening är alltid en fördel. Det är heller inte bara bränslet som skapar problem utan även de nya modernare motorerna hjälper till med sina höga verkningsgrader och avancerade avgasreningar. Vi har också upptäckt att reningen inte bara minskar störningar utan även har en stor inverkan på förbrukningen.

Oljerening

Ny olja är inte ren, den är bara ny. Både motoroljor och hydrauloljor används idag som en slit-och-släng produkt och det får många negativa effekter, inte minst på kostnader och miljö. Olja förstörs oftast inte, det är dess aktiva additiver som förbrukas och skapar problem med slitage, läckage, slangbrott och korrosion som i sin tur ger driftstopp, minskad effektivitet och dyra reparationer. Man kan göra väldigt mycket för att minska dessa kostnader genom att jobba förebyggande, istället för att jobba reaktivt.

Oljeanalyser

Det kan vara lätt att tro att oljeanalyser är till för att kontrollera oljans kvalitet. Detta är bara en positiv bieffekt när vi gör analysen. Det vi letar efter är slitage på maskinen. Om dessa kan upptäckas i god tid minskar kostnaden för driftstopp och reparationer markant. Analyser bör därför användas löpande för att snabbare kunna förstå vad som är på väg att hända. Vi har en unikt snabb hantering av analyser till väldigt låg kostnad, som möjliggör alla att jobba förebyggande med god insikt i maskinens kondition. Analysen är lätt att förstå och ev. problem rapporteras med gul och röd markering på rapporten och vi bistår förstås om funderingar finns.