Oljeanalys

En oljeanalys är en hälsokontroll för hela fordonet

Oljeprover kan användas för flera olika ändamål utö­ver en första ”diagnos”. De kan göras regelbundet för att verkligen ge en heltäckande bild av företagets fordon/maskiners behov av motor- och hydraulolja. Uttrycket ”kolla oljan” får verkligen en ny innebörd!

Oljeprover kan också göras för en hälsokontroll av respektive maskin eftersom man får veta om det finns metallpartiklar i oljan som indikerar att något håller på att gå sönder. Vi rekommenderar därför att ta oljeprov t ex vid köp av begagnad maskin eller be­gagnat fordon för att säkerställa att det är i gott skick.

OLJEANALYS ONLINE

Via Maskinsupports oljeanalys online kan du beställa oljeprover på ett enkelt sätt. Via den användare du skapar när du börjar använda tjänsten får du också tillgång till ditt eget arkiv över de prover som beställts. Så här går det till:

  • Skapa din användare genom att klicka på denna länk Maskinsupports oljeanalys
  • Beställ ditt oljeprov genom att fylla i uppgifterna i Ny beställning.
  • Följ instruktionerna i det bekräftelsemail som du får till in e-postadress om hur du förpackar och skickar ditt oljeprov till labbet. Flaskor för oljeprovet finns att beställa här.
  • När oljeprovet är analyserat får du ett meddelande och kan gå in på webben för att ta del av resultatet.

Om du redan är registrerad användare logga in här Maskinsupports oljeanalys. Du kan då också återanvända uppgifterna från tidigare inskickade prover.

FRISTÅENDE LAB FÖR OBJEKTIVA ANALYSER

Maskinsupport arbetar tillsammans med ett fristående laboratorium som utför avancerade oljeanalyser på de flesta oljor. Provsvaren återfinns sedan i en stor webbportal som kan användas som en servicejournal där all serviceinfo kan lagras. Både oljeanalyserna och det egna arbetet är sedan sökbart från olika håll beroende på vad man vill jämföra. Laboratoriets rekommendation finns lätt avläst och skall tillsammans med servicepersonalens erfarenheter ligga till grund för det arbete som ska utföras sedan.

SÅ HÄR KOMMER VI IGÅNG MED MASKINSUPPORTS OLJERENINGSSYSTEM, ” BY-PASS”:

  • Ett oljeprov tas från fordonet eller maskinen.
  • Oljeprovet analyseras, ungefär som ett blodprov, och ger besked om oljans kondition och man får även indikation på eventuella maskinkomponenter som är i riskzonen.
  • Resultatet av oljeprovet publiceras enkelt åtkomligt på en webbtjänst. Med resultatet följer också en rekommendation om vilka åtgärder som gör genomföras.
  • Ni analyserar resultatet själva eller tar hjälp av oss på Maskinsupport och upprättar en handlingsplan.
  • Om det visar sig att ni har nytta av ett filtersystem monteras det enkelt i fordonen/maskinerna.
  • Nya filterpatroner levereras till er enligt uppgjord plan eller vid er beställning.

Instruktion för hur du går tillväga hittar du här.