Varför Kleenoil?

Oljebyten görs idag ofta regelmässigt enligt uppgjorda scheman. Detta sker oavsett om det behövs eller inte. Maskinsupport erbjuder i stället ett system för att rena oljan under pågående drift av fordonet/maskinen.

Systemet innehåller:

 • Ett filter som sitter permanent
 • Filterpatroner som byts ut med jämna mellanrum

För motorolja och hydraulik

Kleenoils oljereningssystem ”by-pass” kan appliceras på både motorolje- och hydrauliksystemet, då som två separata filter.

För alla typer av fordon och maskiner

Kleenoils ”by-pass”- filter kan med fördel monteras i dessa fordon/maskiner:

 • Bussar
 • Lastbilar
 • Entreprenadmaskiner
 • Industrihydraulik
 • Traktorer och andra lantbruksmaskiner
 • Skogsmaskiner
 • Marinmotorer
 • OEM
 • M m

Filtren finns i flera olika storlekar, anpassade efter det aktuella systemets oljevolym.

Effektiv rening

Motorolja i sig är faktiskt inte särskilt ren, även om den är helt oanvänd. Med ett filter från Maskinsupport renar man oljan kontinuerligt från:

 • Alla fasta partiklar som är större än 3 micron
 • Vatten
 • Damm
 • Ev läckage till oljan från andra system i motorn

Resultatet blir en olja som verkligen gör sitt jobb i stället för att utgöra en risk för ökat slitage på alla motorkomponenter. Oljan kan därför användas betydligt längre än tidigare, upp till tio gånger. Intervallen för besvärliga oljebyten förlängs och mindre olja krävs. Kapacitet som frigörs i verkstaden kan i stället användas för t ex förebyggande underhåll av fordon/maskiner. Sammantaget ger detta också betydande miljöfördelar.

Mobila och fasta lösningar för flexibel användning…

Förutom inbyggnad i fordon och maskiner finns Kleenoils oljefilter även i andra utföranden. Det finns mobila lösningar i olika storlekar som kopplas in under ett antal timmar och där oljan pumpas igenom filtret för rening. Vi brukar kalla detta för en dialys av maskinen. Filtren kan enkelt transporteras vid behov.

Man kan även installera fasta filter, t ex i verkstaden, och låta varje maskin/fordon ”gå i depå” för att genomföra oljerening med jämna mellanrum.

… och för rening av biobränsle

By pass-filter kan också installeras vid fasta depåer/tankställen för rening av t ex biobränsle. Bränslet renas kontinuerligt och problem med till exempel vatten i bränslet elimineras.

INTRESSANTA FAKTA

OM ETT FILTER MONTERAS OCH EN TRAKTOR FÅR GÅ FYRA-FEM TIMMAR PÅ TOMGÅNG REDUCERAS MÄNGDEN PARTIKLAR I OLJAN MED CA 90%. DE ALLRA MINSTA PARTIKLARNA, MINDRE ÄN 5 MICRON, REDUCERAS TILL CA 70%.

Dieselbugg i biobränsle

Här kan du ladda ner en presentation om dieselbuggar i biobränsle. Presentation på engelska.