TANKSTATIONSFILTER, DIESEL OCH RME FILTER

58,000.00 kr

Reningsverk för tankstationer och bränsledepåer. Renaren består utav en separat enhet som kontinuerligt cirkulerar och renar bränslet från kondensvatten, smuts, alger, bakterier, svampsporer, emulgeringar mm. Fungerar på alla bränslen med hög flampunkt, Diesel, RME mm. Renaren är utrustad med två Kleenoil KU85 filter och en magnet driven vingpump i rostfritt hus med keramiska vingar, alla interna ledningar i rostfritt rör. Filterlådan är också utrustad med motorskydd, justerbar tryckvakt samt invändigt läckskydd med flottör. Som tillbehör finns utvändigt läckskydd med magnetventil och ställbar flödesvakt som också användas som indikator på filterbytesinterval. Filtret renar ca 660 liter i timmen och en enhet räcker för en ca 40 m3 tank, beroende på bränslekvalitet och omsättningshastighet. Filtret ansluts med 3/4 tums röranslutningar på filtrets vänstra sida. Yttre flödesvakt och magnetventil ansluts lämpligen så nära tanken som möjligt.