Maskinsupports oljefilter har installerats i 1000-tals fordon/maskiner i Sverige, både som standard och som eftermontage. Det används också i ett flertal an­dra länder. En normal installation utförs enkelt på från en timme i väldigt enkla fall till ca 4-5 timmar i svårare fall, allt beroende på maskin och applikation. Ett filterbyte tar ca 5 minuter att genom­föra.

 

 

 

 

Så här kommer vi igång med Maskinsupports oljereningssystem, ” by-pass”:

  • Ett oljeprov tas från fordonet eller maskinen.

  • Oljeprovet analyseras, ungefär som ett blodprov, och ger besked om oljans kondition och man får även indikation på eventuella maskinkomponenter som är i riskzonen.

  • Resultatet av oljeprovet publiceras enkelt åtkomligt på en webbtjänst. Med resultatet följer också en rekommendation om vilka åtgärder som bör genomföras.
  • Ni analyserar resultatet själva eller tar hjälp av oss på Maskinsupport och upprättar en handlingsplan.
  • Om det visar sig att ni har nytta av ett filtersystem monteras det enkelt i fordonen/maskinerna.

  • Nya filterpatroner levereras till er enligt uppgjord plan eller vid er beställning.