Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Lithuania
 
 
 

Våra produkter och tjänster

Oljerenare och filter

Kleenoils oljereningssystem ”by-pass” kan appliceras på både motorolje- och hydrauliksystemet, då som två separata filter.

Montering

Maskinsupports oljefilter har installerats i 1000-tals fordon/maskiner i Sverige, både som standard och som eftermontage.

Oljeanalys

Oljeprover kan användas för flera olika ändamål utöver en första ”diagnos”. De kan göras regelbundet för att verkligen ge en heltäckande bild av företagets fordon/maskiners behov av motor- och hydraulikolja.

Nyheter

2016 04 06Gate Gourmet valde Kleenoil till sina känsliga hydraulsystem

Gate Gourmet har snart Kleenoil hydraulrening på alla bilar på Gardemoens Flygplats

2015 07 20KLEENFUEL filter på RME bussar

Keolis bussdepå i Hornsberg i Stockholm är först ut med att prova KLEENFUEL på RME drivna bussar. Bussarna är MAN EURO 6 bussar från 2014 och filtrets funktion skall utvärderas under en 6 månaders period. Man har valt ut 4 bussar varav 2 har försetts med KLEENFUEL filter och de andra 2 skall vara jämförelse […]

RSS Prenumerera via RSS
 

Videos

域名售卖