Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Lithuania
 
 
 

Våra produkter och tjänster

Oljerenare och filter

Kleenoils oljereningssystem ”by-pass” kan appliceras på både motorolje- och hydrauliksystemet, då som två separata filter.

Montering

Maskinsupports oljefilter har installerats i 1000-tals fordon/maskiner i Sverige, både som standard och som eftermontage.

Oljeanalys

Oljeprover kan användas för flera olika ändamål utöver en första ”diagnos”. De kan göras regelbundet för att verkligen ge en heltäckande bild av företagets fordon/maskiners behov av motor- och hydraulikolja.

Nyheter

2017 09 25Ny-gammal säljare på fältet.

Stefan Morell har arbetat till och från under några år och kommer nu in som mer permanent tillskott på fältet. Stefan har en bakgrund inom elektronik och marina miljöer och ser framtiden ljus för Kleenoil och Kleenfuel inom framförallt detta område. Stefan når du på 0707886633

2016 04 06Gate Gourmet valde Kleenoil till sina känsliga hydraulsystem

Gate Gourmet har snart Kleenoil hydraulrening på alla bilar på Gardemoens Flygplats

RSS Prenumerera via RSS
 

Videos

域名售卖