Vad var anledningen till att ni investerade i ert oljefilter?
– Vi ville testa hur ett oljefilter från Maskinsupport skulle fungera för oss i marin miljö.

Har förväntningarna ni hade då uppfyllts?
– Absolut, vi har redan fördubblat gångtiden mellan oljebyte, eventuellt kan den bli tredubblad och då är investeringen betald redan vid första oljebytet.

Har det blivit några andra effekter utöver detta?
– Redan tidigt kunde vi se att den nya oljans kondition klart förbättrades efter en tid med rening via Kleenoilfiltret.

Har ni investerat i ytterligare oljefilter sedan dess?
– Vi planerar nu att installera ett likadant Kleenoil-filter i en systerbåt i Vänern.

Har ni testat er olja via oljeanalystjänsten?
– Vi skickar olja för analys med 200-250 drifttimmars mellanrum både till vår oljeleverantör och till Maskinsupports lab. Vi är mycket nöjda med den rapportering som kommer från Maskinsupports labb. Resultaten presenteras väldigt överskådligt och tydligt.

I så fall, vad har analysen betytt för er?
– Vi får en bra bild över oljans egenskaper och ser när det blir dags att byta olja.

Några andra effekter av vad oljefiltret betyder för er verksamhet totalt sett?
– Det förlängda intervallet mellan oljebyte betyder att det går längre tid mellan själva bytet av olja som är bökigt och smutsigt. Kostnaden för destruktion minskar också, sett till antal gångtimmar.

Vad har du för uppfattning om Maskinsupports kundsupport och service?
– Samarbetet med Maskinsupport har fungerat kanonbra, har vi frågor får vi bra support.

Har du några önskemål på förbättringar/förändringarav produkten eller i övrigt när det gäller Maskinsupports erbjudande?
– Det enda vi har att anmärka är att pumpen har en något hög ljudnivå, men det lär ska finnas nya pumpar som knappt hörs alls.