Namn/befattning: Jan-Åke Björck, Inköpsansvarig.
Företag/ort: Rottne Industrier, Rottne
Omsättning: Ca 400 milj kr/år
Antal maskiner/fordon med oljefilter: ca 1500
Typ av filter: Standardmontering av oljefilter för hydraulik i skogsmaskiner
Kund hos Maskinsupport (och Kleenoil) sedan 1994

Vad var anledningen till att ni investerade i er första/era första oljefilter?
Vi var ute efter en lösning för att rena hydraulikoljan från i första hand vatten. Vi började testa olika alternativ och har sedan 1990-talets slut monterat Kleenoil-filter som standard för hydrauliksystemen i våra skotare och skördare.

Har förväntningarna ni hade då uppfyllts?
Absolut. Reningen fungerar mycket effektivt på även rostpartiklar och andra partiklar i hydraulsystemet. Det minskar våra kunders behov av oljebyte och de får mycket bättre kontroll.

Har det blivit några andra effekter utöver detta?
Att vissa försäkringsbolag erbjuder lägre premier för dem som har våra maskiner med oljefilter är ju positivt.

Har ni även installerat oljefilter för motorolja?
Vi testar för närvarande filter för motorolja, och det går mycket bra.

Har ni testat er olja via oljeanalystjänsten?
Ja, detta ingår nu i testerna för motorolja.

I så fall, vad har analysen betytt för er?
De ger besked om hur utfallet blir i de olika testsituationerna.

Kan du göra en bedömning av vad oljefiltren betyder för er verksamhet totalt sett?
Det är klart att det är ett säljargument och något som bidrar till att våra maskiner får en hög driftsäkerhet. Tyvärr är det nog inte alla kunder som förstår hur bra det är. Vi har också eftermarknadsförsäljning av filterinsatser och tillbehör som kan beställas via vårt system. Dessa kit är märkta med vår logo.

Vad har du för uppfattning om Maskinsupports kundsupport och service?
Vi har sedan vi började med dessa filter samarbetat med ett lokalt företag från Kalmar Allan Gyllenlind AB, som är återförsäljare av Kleenoils produkter och gör så även idag. Sedan har vi också direktkontakt med Maskinsupport och tycker att det fungerar mycket bra.

Har du några önskemål på förbättringar/förändringar av produkten eller i övrigt när det gäller Maskinsupports erbjudande?
Egentligen inte. Det allt ökande fokus på miljötänkandet genomsyrar hela vårt sortiment och där är ju oljefiltrering en viktig del. Att vi sedan är en helsvensk skogsmaskintillverkare och har egna resurser för allt från konstruktion till eftermarknad gör att vi har full koll på hur marknaden utvecklas och snabbt kan ställa om oss efter ändrade förutsättningar. Vi vet vilka konsekvenser ett stillestånd, där hydrauliken inte fungerar, innebär för våra kunder.