Namn/befattning: Lars Holgersson, teknikchef
Företag/ort: Keolis Sverige AB, driver busstrafik i ett flertal städer och län med totalt ca 2000 bussar
Antal maskiner/fordon med oljefilter: Fasta filteranläggningar vid sju depåtankstationer samt installerat motorfilter i tre bussar
Kund hos Maskinsupport (och Kleenoil) sedan 2010

Vad var anledningen till att ni investerade i er första/era första oljefilter?
Vi hade bekymmer med driftsäkerheten gällande de bussar som går på biodiesel i Göteborgsområdet. De inbyggda standardfiltren satte igen efter alldeles för få mil. Vatten i bränslet var en av faktorerna och när vi kom i kontakt med Kleenoil-filtren såg vi en möjlig lösning på problemet. Vi installerade fasta filteranläggningar på några depåtankar. Dessutom monterade vi in extra by pass-system i tre bussar.

Har förväntningarna ni hade då uppfyllts?
Absolut. När det gäller tankfiltren fick vi genast positiva effekter och ökad driftsäkerhet. Sedan dess har vi installerat samma filter på fler tankställen och det har blivit en standard även för kommande tankbyten. När det gäller filtren i bussarna har vi inte samma påtagliga resultat, men det är mer ett test som vi utvärderar på lite längre sikt. Förhoppningen är att det ska ge lägre kostnader för service och underhåll.

Har det blivit några andra effekter utöver detta?
Vi har lärt oss mycket om olika kvaliteter av biodiesel, det kan vara lite snårigt med samma namn på flera olika produkter. Vi har nu bytt till en bättre kvalitet, vilket också ger positiva resultat.

Hur många oljebyten har ni per år med filter och hur många hade ni tidigare?
Det är lite svårt att bedöma eftersom vi inte använt filtren så länge men effekten är klart märkbar.

Har ni testat er olja via oljeanalystjänsten?
Oljeanalyser har varit en viktig del i hela arbetet och vi har gjort ett stort antal analyser från bränslet i bussarna. Numera genomför vi regelbundna analyser och kommer eventuellt att öka detta ytterligare.

I så fall, vad har analysen betytt för er?
Det är ett väldigt bra verktyg för att hålla koll på bränslets kondition. Det ger oss också fakta att fatta beslut utifrån, dvs det är inte bara något som någon tror och tycker. Med hjälp av analyserna kan vi också avgöra om vi har rätt serviceintervall. Oljeanalyser bidrog vidare till ett mer komplett beslutsunderlag när vi skulle upphandla en busspark. Med hjälp av analyserna kunde vi i detalj avgöra vilket skick bussarna var, vilket var mycket positivt vid upphandlingen.

Kan du göra en bedömning av vad oljefiltren betyder för er verksamhet totalt sett?
För oss är det helt avgörande att bussarna rullar så de betyder mycket för att säkerställa driften. Totalt har vi ca 200 bussar som drivs med biodiesel. Över huvud taget handlar det fullt ut om miljöbränsle vid alla upphandlingar i vår bransch.

Vad har du för uppfattning om Maskinsupports kundsupport och service?
De gör ett bra jobb och har svarat upp fint mot våra behov.

Har du några önskemål på förbättringar/förändringar av produkten eller i övrigt när det gäller Maskinsupports erbjudande?
Nej, men kanske ett råd. Det är viktigt att finnas till hands med service och eftermarknad nära kunderna när marknaden växer. Inte minst gäller det kunder som vi där det handlar om timmar, inte dagar! Keolis har utvecklats väldigt snabbt de senaste åren så vi vet allt om växtvärk!