Namn/befattning: Karl-Åke Andersson, konstruktör
Företag/ort: Cargotec, Lidhult
Antal maskiner/fordon med oljefilter: Installerat som standard i ca 3000 container- och gaffeltruckar som används t ex i hamnar, järnbruk och stenbrott
Typ av filter: Inbyggda hydraulikfilter
Kund hos Maskinsupport (och Kleenoil) sedan 2004

Vad var anledningen till att ni investerade i er första/era första oljefilter?
Vi ville uppnå bättre renlighet och bli kvitt vatten i oljan.

Har förväntningarna ni hade då uppfyllts?
Ja, det har fungerat bra. Om man testar oljan efter 100 driftstimmar så är ca hälften av partiklarna borta.

Har det blivit några andra effekter utöver detta?
Maskinerna har blivit driftsäkrare och vi har också färre reklamationer på vissa detaljer.

Hur många oljebyten har ni per år med filter och hur många hade ni tidigare?
Det är väldigt olika beroende på var maskinerna används och vilken driftstid de har. Vi rekommenderar oljebyte efter ca 2000 timmar. Det är förstås respektive entreprenör som avgör, men min uppfattning är att allt fler använder sig av oljeprov för att testa när oljan behöver bytas. Det handlar ju om upp till 700-800 liter olja varje gång så det är oerhört dyrt att göra det i onödan!

Kan du göra en bedömning av vad oljefiltren betyder för er verksamhet totalt sett?
Det är klart att maskinerna fungerar bättre med renare olja.

Vad har du för uppfattning om Maskinsupports kundsupport och service?
Jag har mest haft kontakt med Roger Lindén i Ytterhogdal och det har fungerat utan bekymmer.

Har du några önskemål på förbättringar/förändringar av produkten eller i övrigt när det gäller Maskinsupports erbjudande?
Det skulle vara bra om man kunde förändra konstruktionen kring fastsättningen av filtret. Vi kan inte använda den standardlösning som finns och har fått göra en egen lösning. Den borde gå att göra enklare.