Diagrammet visar hur oljans kvalitet påverkas med monterat Kleenoil-filter (övre kurvan) i förhållande till hur den påverkas utan filter (nedre kurvan). Oljans originalkvalitet är normalt 18/12, vilket enligt diagrammet innebär att oljan precis befinner sig inom acceptabel kvalitetsnivå för de enklaste applikationerna. Med Kleenoil-filter förbättras oljans kvalitet initialt för att sedan ligga på en jämn och hög nivå. Utan filter försämras kvaliteten direkt när vatten och övriga partiklar ökar i omfattning.
Texterna i diagrammet avser önskvärd oljekvalitet för olika typer av applikationer.

Tabellen nedan visar hur många partiklar, större än 5 micron, respektive större än 15 micron, som finns i 100 ml olja vid de olika ISO-kvaliteterna.