”Den samlade miljöbedömningen bli att oavsett om filtret ger upphov till en minskad bränsleförbrukning eller inte, så leder användningen ändå en minskad miljöbelastning, tack vare en minskad oljeförbrukning.” Detta konsteras i en miljöbedömning av Kleenoil som gjorts av Jegreus-instiutet.
Läs bedömningen i sin helhet genom att ladda ner pdf här.