Vi har tagit fram nya branschfoldrar om applikation av Kleenoil-filter. Foldrarna innehåller bl a information om fördelarna med filtren och hur enkelt det är att montera dem. Det finns även principskisser för hur filtren fungerar i olika sammanhang. Foldrarna finns att ladda ner här.