Göteborgs Spårvägar har valt Kleenoil By-pass filter till sina spårvagnar och deras hydraulsystem. Filtreringen sker med jämna intervall när vagnarna är inne för regelbundet underhåll. Filterkretsen kopplas in under servicestoppet och kopplas bort när övrig service är klar, sedan fortsätter man med nästa vagn.

Kleenoil KU50