Dieselbuggen, dvs mikroskopisk svamp, jäst eller bakterier, är en besvärlig orenhet som förorenar dieselbränsle. Särskilt biodiesel av olika typer är en grogrund för tillväxt och med allt ökande tillsats av biodiesel i vanlig diesel tilltar problemen.

Vatten i bränslet är helt avgörande för att de mikroskopiska orenheterna ska börja föröka sig och orsaka stora problem. En relativt enkel åtgärd är därför att installera Kleenoil-filter vid tankstationen. Kleenoil-filtret är ett av de mest effektiva sätten att rena bränslet från vatten, dessutom ökar kvaliteten även i andra avseenden.

Speciella enheter för detta ändamål har tagits fram och de
installeras snabbt för att påbörja reningsprocessen.  Här finns en presentation på engelska.

Kontakta oss så får du veta mer!