Björn Ljungqvist är en nygammal kollega som började på Maskinsupport den 1 augusti. Björn, som senast kommer från en tjänst som VD för solenergiföretaget Svesol, har tidigare arbetat på Kleenoil.

Med en bakgrund som civilekonom och femton års praktisk erfarenhet av försäljning och affärsutveckling i tillväxtföretag fyller Björn en viktig funktion i företagets fortsatta utveckling.

-Jag kommer framför allt att fokusera på att utveckla Maskinsupports koncept med utgångspunkt från kundernas situation och vardagsutmaningar, säger Björn. Det skall vara enkelt och lönsamt att arbeta med proaktivt underhåll, och det skall vara logiskt att välja Maskinsupport som långsiktig partner i detta arbete.