Här är några principskisser avseende montering av våra Kleenoil-filter för olika typer av maskiner och fordon. För mer information se övriga principskisser eller kontakta oss.

Montering

Montering skiss

Mottryckventil skiss