Kleenoil i Storbritannien har genomfört en installation av både bränsle- och oljefilter i ett antal Volvo B7-bussar som ägs av företaget Arriva Bus Ltd. Redan dag 1 reducerades utsläppen med 10% och företaget räknar också med att komma tillrätta med problem med sot och andra föroreningar som ger ökat slitage på motorerna liksom att minska kostnaderna för underhåll.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesel före och efter filtrering.