Så här ser motorinstallationen av Kleenoil-filtret ut.