Här är ett exempel på installation vid fast bränsletank, t ex för biobränsle.